Political Organization as a Condition for ‘Modern’ Clientelism: The Case of Peru

Producción científica: Capítulo del libro/informe/acta de congresoCapítulo de libro

Idioma originalEspañol
Título de la publicación alojadaXXIX International Congress of the Latin American Studies Association (LASA)
EstadoPublicada - 2010
EventoXXIX International Congress of the Latin American Studies Association (LASA) -
Duración: 1 oct. 20101 oct. 2010

Conferencia

ConferenciaXXIX International Congress of the Latin American Studies Association (LASA)
Período1/10/101/10/10

Citar esto