Global Entrepreneurship Monitor: Informe ejecutivo GEM Galicia 2022-2023

Emilio Ruzo Sanmartín, Lucía Rey-Ares, Isabel Neira Gómez, María Bastida Domínguez, Yago Atrio Lema, Guillermo Andrés Zapata Huamaní, Alberto Vaquero García, Ariadna Monje Amor

Producción científica: Informe/libroInforme oficialrevisión exhaustiva

Idioma originalEspañol
Lugar de publicaciónSantiago de Compostela
Número de páginas95
ISBN (versión digital)978-84-09-55562-8
EstadoPublicada - 23 oct. 2023

Palabras clave

  • Innovación empresarial

Citar esto