Classification of Voice Pathologies Using Glottal Signal Parameters

Manoela Kohler, Leonardo Forero, Juan Guillermo Lazo Lazo, Marley Maria Bernardes Rebuzzi Vellasco, Edson Cataldo

Producción científica: Capítulo del libro/informe/acta de congresoCapítulo de libro

Idioma originalInglés
Título de la publicación alojadaAnais do 10. Congresso Brasileiro de Inteligência Computacional
DOI
EstadoPublicada - 2011

Citar esto